GDPR SERVICES

GDPR Ready SERVICES is a company business line specialized in advisory, counseling and training for personal data protection that helps organizations of all sizes to comply with the provisions of the new EU Regulation 679/2016. Here is a brief description of the services offered.

ANALYZES – How prepared are the companies to solve the most critical business problems by adopting the GDPR processes? Through market studies and market analyzes, GDPR Services Analysis Services can provide answers to all of these questions.

COUNSELLING – based on a rich experience in multicultural business processes, GDPR counselling services include free GDPR discussion sessions for a better understanding of the new European Regulation as well as workshops devoted to the analysis of different industries that are affected by the GDPR provisions.

BUSINESS DEVELOPMENT – Through GDPR Business Development, we can help you transform GDPR compliance into a competitive edge, a confidence tag to increase customer satisfaction and broaden business prospects.

CONSULTANCY – Our consulting services are built on the best international practices and recommendations of national supervisors in countries with advanced personal data protection experience.

TRAINING – We offer professional GDPR training services for companies of all sizes and in any field of activity. Our courses are based on the best practices of accredited institutions or prestigious universities, containing the theoretical foundations of GDPR accompanied by many practical examples.

 

SERVICII GDPR READY

GDPR Ready SERVICES este o linie de business a companiei specializată în servicii de consultanță, consiliere și instruire pentru protecția datelor personale, ce ajută organizațiile de orice mărime în obținerea conformității cu prevederile noului Regulament EU 679/ 2016. Iată o scurtă descriere a serviciilor oferite.

ANALIZE  –  Cât de pregătite sunt companiile din Romania să rezolve problemele de business cele mai critice prin adoptarea proceselor GDPR? Prin studiile și analizele de piață inițiate, serviciile de Analiza GDPR Services pot oferi răspunsuri la toate aceste întrebări.

CONSILIERE – bazate pe o bogată  experiență în procese multiculturale de business,  serviciile de consiliere GDPR includ ședințe gratuite de discuții despre GDPR pentru mai buna înțelegere a noului Regulament european, precum și workshopuri dedicate analizei diferitelor industrii care sunt impactate de prevederile GDPR.

BUSINESS DEVELOPMENT –  Prin serviciile GDPR Business Development vă putem ajuta să transformați conformitatea GDPR într-un avantaj competitiv, o etichetă de încredere în creșterea satisfacției clienților și lărgirea perspectivelor de business.

CONSULTANȚĂ –  Serviciile noastre de consultanță sunt construite pe baza celor mai bune practici internaționale și recomandări ale autorităților naționale de supraveghere din țările cu experiență avansată în protecția datelor personale.

TRAINING – Oferim servicii profesionale de instruire GDPR pentru companii de orice mărime și din orice domeniu de activitate. Cursurile noastre sunt bazate pe cele mai bune practici ale unor instituții de acreditare sau universități de prestigiu, conținând fundamentele teoretice ale GDPR însoțite de multe exemple practice.