PUBLIC POLICIES

The protection of your personal data is important to us, therefore we pay special attention to protecting the personal data of everyone we contact or commercially and the privacy of visitors visiting the GDPR Ready Initiative site in in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”).

These Public Policies and Privacy Policy for Contact Forms are the way our company understands and complies with the principles of personal data protection, as well as the rights you enjoy with the way your information is used in our business processes.

The processing of personal data by MARCOM EXPERT will always be in accordance with the provisions of EU Regulation 679/2016. Through these Public Policies, we wish to inform all our clients, partners and suppliers of the nature of the personal data we collect and we process them, the purposes of such processing, and the rights that benefit the individuals concerned.

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care intrăm în contact sau derulăm operațiuni comerciale, precum și a  vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul GDPR Ready Initiative, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Prezentele Politici publice și Notele de confidențialitate aferente formularelor de contact reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de MARCOM EXPERT se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/ 2016. Prin prezentele Politici Publice dorim să informăm toți clienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm,  scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiază persoanele vizate.