COUNSELLING

Based on a rich experience in multicultural business processes, GDPR counselling services include free GDPR discussion sessions for a better understanding of the new European Regulation, as well as workshops devoted to analyzing the different industries that are affected by the GDPR provisions.

Obtaining GDPR compliance is not a punctual effort. We need compliance for the entire life cycle of a business process. GDPR Services is among the few data protection packages in Romania that provide customers with the knowledge needed to build a medium and long-term trust strategy, consolidated as GDPR Culture at the Company level.

CONSILIERE

Bazate pe o bogată  experiență în procese multiculturale de business,  serviciile de consiliere GDPR includ ședințe gratuite de discuții despre GDPR pentru mai buna înțelegere a noului Regulament european, precum și workshopuri dedicate analizei diferitelor industrii care sunt impactate de prevederile GDPR.

Obținerea conformității GDPR nu este un efort punctual. Avem nevoie de conformitate pentru întregul ciclu de viață al unui proces de business. GDPR Services este printre puținele pachete de servicii de protecția datelor din România care oferă clienților elementele de knowledge necesare pentru construirea unei strategii de încredere pe termen mediu și lung, consolidate sub forma Culturii GDPR la nivel de Companie.