Home

GDPR Ready! is an open platform for all those concerned with ensuring compliance with EU Regulation 679/2016.

For personal data processors and processors, alignment with GDPR requirements requires an extremely complex process that begins with mapping sensitive data and location, understanding information flows and scanning the business processes in which it is used.

By GDPR Ready! you have access to all the resources necessary to understand the implications of the new provisions of this Regulation, to evaluate the actions that are required at the organization level and to put them into practice under the best auspices.

GDPR Ready!  este o platformă deschisă de knowledge pentru toți cei preocupați de asigurarea conformității cu Regulamentul UE 679/ 2016.

Pentru operatorii și procesatorii de date personale alinierea la cerințele GDPR presupune un proces extrem de complex, ce începe cu maparea datelor senzitive și a locației lor, înțelegerea fluxurilor de informații și scanarea proceselor de business în care se utilizează.

Prin GDPR Ready! aveți acces la toate resursele necesare pentru înțelegerea implicațiilor noilor prevederi ale acestui Regulament, evaluarea acțiunilor care se impun la nivel de organizație și punerea lor în practică sub cele mai bune auspicii.

Advertisements

WHY GDPR READY?

The “GDPR Ready!” Initiative was designed based on the real need for information. The overwhelming amount of information, the arabesques of the legal framework, the lack of a project management culture, and especially the lack of a clear perception of the GDPR implications at managerial level, are all brakes in developing concrete action plans.

The GDPR compliance process is not a simple IT project and no exclusive legal department assignment. This process requires a concentrated and complex action from all those involved in processing personal data in an organization.

That’s what we have been proposing through this initiative launched in June 2017. To our joy, a large number of specialists and organizations have been involved in the projects launched under the “GDPR Ready!” Initiative

DE CE INITIATIVA GDPR READY?

Inițiativa ”GDPR Ready!” a fost gândită pornind de la nevoia reală de informare. Volumul covârșitor de informații, arabescurile cadrului legal, lipsa unei culturi de project management, dar mai ales inexistența unei percepții clare asupra implicațiilor GDPR la nivel managerial, sunt tot atâtea frâne în elaborarea unor planuri concrete de acțiune.

Procesul de obținere a conformității GDPR nu este un simplu proiect de IT și nici o atribuție exclusiva a departamentului de legal. Acest proces necesită o acțiune concentrată și complexă din partea tuturor celor implicați în procesarea datelor personale dintr-o organizație.

Cam asta ne-am propus prin această inițiativă lansată în Iunie 2017. Spre bucuria noastră, un mare număr de specialiști și organizații s-au implicat în proiectele demarate în cadrul inițiativei ”GDPR Ready!”

GDPR Ready PROJECTS

GDPR Explicit Articles– a series of 15 articles published online explaining the main GDPR issues for everyone. Here is their full list of links to those articles (here with original Romanian title):

Dedicated Webpage GDPR Q&A  – ”Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri despre GDPR”

GDPR Ready Catalogue – the first Romanian Catalogue dedicated to solutions and services offerings for alignment with GDPR, Edited in October 2017 in partnership with the Agora Media Press Trust. Available in print and eBook.

Two new edition were released in March 2018 and June 2018, covering the most important issues related to GDPR effective implementation and specific challenges for companies departments.

https://issuu.com/agoramedia/docs/catalog_cloud_2018_ed_8_gdpr

https://issuu.com/agoramedia/docs/catalog_cloud_2018_ed_9_gdpr_3_site

LinkedIn Groups – Owner of the exclusive Romanian GDPR Professional Discussion Group, 260 members. – https://www.linkedin.com/groups/13562247/

GDPR Services

GDPR Ready SERVICES is a company business line specialized in advisory, counseling and training for personal data protection that helps organizations of all sizes to comply with the provisions of the new EU Regulation 679/2016. Here is a brief description of the services offered.

ANALYZES – How prepared are the companies to solve the most critical business problems by adopting the GDPR processes? Through market studies and market analyzes, GDPR Services Analysis Services can provide answers to all of these questions.

COUNSELLING – based on a rich experience in multicultural business processes, GDPR counselling services include free GDPR discussion sessions for a better understanding of the new European Regulation as well as workshops devoted to the analysis of different industries that are affected by the GDPR provisions.

BUSINESS DEVELOPMENT – Through GDPR Business Development, we can help you transform GDPR compliance into a competitive edge, a confidence tag to increase customer satisfaction and broaden business prospects.

CONSULTANCY – Our consulting services are built on the best international practices and recommendations of national supervisors in countries with advanced personal data protection experience.

TRAINING – We offer professional GDPR training services for companies of all sizes and in any field of activity. Our courses are based on the best practices of accredited institutions or prestigious universities, containing the theoretical foundations of GDPR accompanied by many practical examples.

 

SERVICII GDPR READY

GDPR Ready SERVICES este o linie de business a companiei specializată în servicii de consultanță, consiliere și instruire pentru protecția datelor personale, ce ajută organizațiile de orice mărime în obținerea conformității cu prevederile noului Regulament EU 679/ 2016. Iată o scurtă descriere a serviciilor oferite.

ANALIZE  –  Cât de pregătite sunt companiile din Romania să rezolve problemele de business cele mai critice prin adoptarea proceselor GDPR? Prin studiile și analizele de piață inițiate, serviciile de Analiza GDPR Services pot oferi răspunsuri la toate aceste întrebări.

CONSILIERE – bazate pe o bogată  experiență în procese multiculturale de business,  serviciile de consiliere GDPR includ ședințe gratuite de discuții despre GDPR pentru mai buna înțelegere a noului Regulament european, precum și workshopuri dedicate analizei diferitelor industrii care sunt impactate de prevederile GDPR.

BUSINESS DEVELOPMENT –  Prin serviciile GDPR Business Development vă putem ajuta să transformați conformitatea GDPR într-un avantaj competitiv, o etichetă de încredere în creșterea satisfacției clienților și lărgirea perspectivelor de business.

CONSULTANȚĂ –  Serviciile noastre de consultanță sunt construite pe baza celor mai bune practici internaționale și recomandări ale autorităților naționale de supraveghere din țările cu experiență avansată în protecția datelor personale.

TRAINING – Oferim servicii profesionale de instruire GDPR pentru companii de orice mărime și din orice domeniu de activitate. Cursurile noastre sunt bazate pe cele mai bune practici ale unor instituții de acreditare sau universități de prestigiu, conținând fundamentele teoretice ale GDPR însoțite de multe exemple practice.

GDPR STORIES

DE-A HOȚII ȘI VARDIȘTII ÎN CYBERSPACE: o bătălie nedrept de inegală

În timp ce Intelgența Atificială (AI), 5G, Blockchain sau algoritmii biometrici sunt tehnologii care nu au depășit încă faza de tatonare, băieții din ”dark space” nu se sfiesc să le folosească în noi metode de a-și păcăli victimele. Deși ne place să spunem că trăim într-o eră digitală, de cele mai multe ori suntem depășiți …

Cum puteți reduce vulnerabilitățile interne cu 40-50%?

Protectia datelor personale este un proces continuu. Pastrarea unui nivel optim de conformitate GDPR presupune  o instruire temeinica a tuturor oamenilor din organizatie care au de-a face cu prelucrarea de date personale. Statisticile arata ca intre 40-50% dintre vulnerabilitatile sistemelor informatice au cauze interne. Asta inseamna ca cea mai mare parte dintre pericole pot fi …

Conformitate GDPR de nivel enterprise: Veritas 360 Data Management

Obținerea conformității cu GDPR este o provocare a proceselor de afaceri iar tehnologia are un rol foarte important pentru a răspunde acestor provocări. Pornind de la aceste cerințe, Veritas a identificat zonele unde poate ajuta, iar apoi și-a mapat funcționalitățile soluțiilor din portofoliu la cerințele specifice ce decurg din GDPR. În viziunea Veritas, aceste zone …

Contact

CONTACT FORM/ FORMULAR DE CONTACT

 

THOSE INTERESTED IN GDPR SERVICES OFFERING CAN CONTACT US FILLING THIS FORM/ CEI INTERESATI DE OFERTA DE SERVICII GDPR NE POT CONTACTA COMPLETAND ACEST FORMULAR

Privacy Note: By filling this form you agree to be contacted for the purpose of discussing service offers. Your personal data included in this form will be processed only for the purpose for which it was requested. Read here our Privacy Policy

 

Nota Confidentialitate: Completand acest formular va dati acordul pentru a fi contactati in scopul discutarii ofertelor de servicii. Datele Dvs. personale incluse in acest formular vor fi prelucrate doar in scopul pentru care au fost solicitate. Cititi Politica de Confidențialitate