About GDPR Ready

GDPR Ready! is an open platform for all those concerned with ensuring compliance with EU Regulation 679/2016.

For personal data processors and processors, alignment with GDPR requirements requires an extremely complex process that begins with mapping sensitive data and location, understanding information flows and scanning the business processes in which it is used.

By GDPR Ready! you have access to all the resources necessary to understand the implications of the new provisions of this Regulation, to evaluate the actions that are required at the organization level and to put them into practice under the best auspices.

GDPR Ready!  este o platformă deschisă de knowledge pentru toți cei preocupați de asigurarea conformității cu Regulamentul UE 679/ 2016.

Pentru operatorii și procesatorii de date personale alinierea la cerințele GDPR presupune un proces extrem de complex, ce începe cu maparea datelor senzitive și a locației lor, înțelegerea fluxurilor de informații și scanarea proceselor de business în care se utilizează.

Prin GDPR Ready! aveți acces la toate resursele necesare pentru înțelegerea implicațiilor noilor prevederi ale acestui Regulament, evaluarea acțiunilor care se impun la nivel de organizație și punerea lor în practică sub cele mai bune auspicii.