MARKET RESEARCH & ANALYSIS

GDPR is generating a new wave of professional services and solutions designed to help companies in their efforts to achieve compliance. How prepared are the EU companies to solve the most critical business issues by adopting GDPR processes?

Through market studies and market analyzes, GDPR Market Research & Analysis services can provide answers to many of these questions.

Several national-scale research activities are ongoing under the coordination of GDPR Services, which will provide relevant information about the GDPR adoption stage by Romanian companies.

STUDII ȘI ANALIZE DE PIAȚĂ

GDPR generează un nou val de servicii profesionale și soluții menite să ajute companiile în eforturile lor de atingere a conformității. Cât de pregătite sunt companiile din Romania să rezolve problemele de business cele mai critice prin adoptarea proceselor GDPR?

Prin studiile și analizele de piață inițiate, serviciile de Analiza GDPR Services pot oferi răspunsuri la multe întrebări de acest fel.

Mai multe activități de cercetare la scară națională este în curs de derulare sub coordonarea GDPR Services, care vor oferi informații pertinente legate de stadiul de adopție GDPR de către companiile din Romania.