TRAINING

Personal development and professional advancement are key to achieving performance. Basic knowledge of GDPR provisions and principles is mandatory for any organization that processes personal data.

GDPR training is an important step in achieving compliance, as part of other business development and transformation phases, from employee awareness across key departments to building a GDPR Culture from the Company.

We offer professional GDPR training services for companies of all sizes and in any field of activity. Our courses are based on the best practices of accredited institutions or prestigious universities, containing the theoretical foundations of GDPR accompanied by many practical examples.

Training sessions are organized at the customer’s premises for a minimum of 5-6 participants and can be customized according to the interest of the audience. All attendees receive participation diplomas and support packages for the course.

INSTRUIRE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Dezvoltarea personală și progresul profesional sunt cheile în obținerea performanței. Cunoașterea elementară a prevederilor și principiilor GDPR este obligatorie pentru orice organizație care prelucrează date personale.

Instruirea GDPR este un pas important în atingerea conformității, făcând parte din alte etape de dezvoltare și transformări de business, de la conștientizarea fiecărui angajat din departamentele cheie, până la construirea unei Culturi GDPR de Compania.

Noi oferim servicii profesionale de instruire GDPR pentru companii de orice mărime și din orice domeniu de activitate. Cursurile noastre sunt bazate pe cele mai bune practici ale unor instituții de acreditare sau universități de prestigiu, conținând fundamentele teoretice ale GDPR însoțite de multe exemple practice.

Sesiunile de instruire sunt organizate la sediul clientului pentru minim 5-6 participanți și pot fi customizate în funcție de interesul audienței. Toți cei prezenți la instruire primesc diplome de participare și pachete de materiale suport pentru curs.