WHY GDPR READY?

The “GDPR Ready!” Initiative was designed based on the real need for information. The overwhelming amount of information, the arabesques of the legal framework, the lack of a project management culture, and especially the lack of a clear perception of the GDPR implications at managerial level, are all brakes in developing concrete action plans.

The GDPR compliance process is not a simple IT project and no exclusive legal department assignment. This process requires a concentrated and complex action from all those involved in processing personal data in an organization.

That’s what we have been proposing through this initiative launched in June 2017. To our joy, a large number of specialists and organizations have been involved in the projects launched under the “GDPR Ready!” Initiative

DE CE INITIATIVA GDPR READY?

Inițiativa ”GDPR Ready!” a fost gândită pornind de la nevoia reală de informare. Volumul covârșitor de informații, arabescurile cadrului legal, lipsa unei culturi de project management, dar mai ales inexistența unei percepții clare asupra implicațiilor GDPR la nivel managerial, sunt tot atâtea frâne în elaborarea unor planuri concrete de acțiune.

Procesul de obținere a conformității GDPR nu este un simplu proiect de IT și nici o atribuție exclusiva a departamentului de legal. Acest proces necesită o acțiune concentrată și complexă din partea tuturor celor implicați în procesarea datelor personale dintr-o organizație.

Cam asta ne-am propus prin această inițiativă lansată în Iunie 2017. Spre bucuria noastră, un mare număr de specialiști și organizații s-au implicat în proiectele demarate în cadrul inițiativei ”GDPR Ready!”

Advertisements